Oorsprong Aanwas

Toen op Schiermonnikoog de Westerplas nog tweemaal daags volstroomde met zoutwater heette dat deel van het eiland de Westerkwelder. Destijds spoelde daar, onder de rook van het dorp Oosterburen, gestaag land aan. Het hoogstgelegen deel aan de noordwestkant van dit kweldergebied werd destijds It Oonwas genoemd. (Het Aanwas in de Eilandertaal)

Nadat in 1964 de dijk en de duinen met elkaar werden verbonden, op de plek waar nu de bank van Banck staat en de vrije toestroom van zeewater staande werd gehouden, ontstond De Westerplas. De plas vulde zich met zoetwater en is nu een uniek vogelgebied voor de Wadden en waterwingebied voor het gehele eiland.

Als u bij de bank van Banck staat en u kijkt naar de Waddenzee dan ligt er voor u een klein buitendijks gebied dat een beetje op een kwelder lijkt. Je zou kunnen zeggen dat dat een restant is van de originele Westerkwelder. In sommige families, ook in die van Foppe, heet dat deel van Schiermonnikoog tot op de dag van vandaag ‘It Oonwas’.

 

Het stenen vakantiehuisje is gebouwd in 1973 door de heer Van der Veen.

Een vergunning werd afgegeven voor het houden van een pony, die heeft echter nooit onderdak gevonden daar. Sindsdien werden er geleidelijk kleine uitbreidingen gepleegd en kende het huisje verschillende eigenaren. Sinds Januari 2017 is Foppe Schut de gelukkige bezitter van dit kleine paradijsje op dé Oase van de Wadden.

 

Deze website is een verzamelplaats waar hij verschillende dingen die betrekking hebben op Schiermonnikoog als een jutters heeft samengebracht. Een vakantiehuisje, jutlampen, uitgaven van ansichtkaarten en verschillende soorten fotografie.

Aanwassen; het geleidelijk toenemen van land. Het komt zoals het komt.